Inicjatywy

4. Organizowanie spotkań mieszkańców przy ognisku z zabawami i konkursami
3. Złożono projekt o dofinansowywane w 2014 r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na badania społeczne
2. Koncepcja wystąpienia do Rady Miasta o wydzierżawienie na rzecz Stowarzyszenia działki na zworniku ulic Nowy Świat- Wodna
1. Koncepcja ścieżki krajobrazowo dydaktycznej łączącej Miasto Mikołów z terenami parkowymi Miasta Łaziska Górne