Stowarzyszenie

Poniżej podstawowe informacje o naszym Stowarzyszeniu

Skład Zarządu Stowarzyszenia – po wyborach na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 2.09.2022
prezes: Mirosław Chmiel
skarbnik: Anna Brzana
sekretarz: Roman Wójcik
członek: Barbara Podeszwa
członek: Bogusław Basiura

Skład Komisji Rewizyjnej
przewodniczący: Dariusz Biernat
członek: Piotr Kondrot

Składki członkowskie w 2022 roku wynoszą 10,- złotych miesięcznie (120,- za cały rok)

Numer konta bankowego, na które można przelewać składki oraz inne kwoty na działalność Stowarzyszenia.
54 2130 0004 2001 0661 2584 0001
Departament Obsługi Bezpośredniej
Volkswagen Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa