Stowarzyszenie

Poniżej podstawowe informacje o naszym Stowarzyszeniu

Skład Zarządu Stowarzyszenia
prezes: Mirosław Chmiel
skarbnik: Anna Brzana
sekretarz: Marta Rzymanek
członek: Roman Wójcik

Skład Komisji Rewizyjnej
Barbara Podeszwa
Piotr Kondrot
Łukasz Maciąg

Składki członkowskie w 2019 roku wynoszą 5,- złotych miesięcznie (60,- za cały rok)

Numer konta bankowego, na które można przelewać składki oraz inne kwoty na działalność Stowarzyszenia.
54 2130 0004 2001 0661 2584 0001
Departament Obsługi Bezpośredniej
Volkswagen Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa